



Landschapsbeheer en onderhoud

Markusse bv verzorgt aanleg en onderhoud van natuurgebieden.

 

Bij de aanleg starten we met de grondverzetwerkzaamheden. Denk hierbij aan het verschralen van gronden, de aanleg van poelen en vijvers en het verwerken van de vrij gekomen grond in kades rondom het gebied.

Vervolgens doen we de gewenste grondbewerkingen zoals diepspitten, spitten en inzaaien. Ook voorzien we de gebieden van afrasteringen, veekralen en drinkwatervoorzieningen.

 

Tijdens onderhoudswerkzaamheden werken we met respect voor de natuur zodat we  het gebied zo minimaal mogelijk beschadigen. Onze rupsmaaier is speciaal gemaakt voor het beheer van natte natuurgebieden met een lage bodemdruk; er is geen profiel op de rupsen zodat natte gebieden zonder schade gemaaid kunnen worden. De maaier heeft geen zuigende werking waardoor kikkers en andere op de bodem levende dieren gespaard blijven. Met onze maaikorf maaien we bloemdijken twee keer per jaar zodat bloemen weer de kans krijgen om terug te komen

 

 Bekijk hieronder al onze werkzaamheden op het gebied van landschapsbeheer en -ontwikkeling.

Werkzaamheden voor landschapsbeheer en onderhoud:

Aanleg

Werkzaamheden:

 • Grondverzet
 • Diepspitten
 • Zaaien
 • Planten
 • Afrasteringen
 • Veekralen
 • Drinkwatervoorzieningen

Onderhoud

Werkzaamheden:

 • Rupsmaaien
 • Maaikorven
 • Klepelmaaien
 • Snoeien
 • Verwijderen houtopstanden

Bokashi

Het vrijgekomen maaisel uit natuurgebieden verwerken we tot Bokashi.

Bokashi is Japans voor ‘goed gefermenteerd organisch materiaal’. Het is een methode...
Lees meer



Ons machinepark

Voor het beheer en onderhoud van landschappen heeft Markusse de volgende machines ter beschikking:

Rupsmaaier

Maaikorf

Met onze rupsmaaier kunnen we in één werkgang maaien en het gras opvangen vanwege de lage bodemdruk beschadigen we de flora en fauna niet.

Met onze vier meter maaikorf maaien we dijktaluds van bloemdijken en sloottaluds.

Prikkeldraadmachine

Grondbewerkingsmachines

Met onze prikkeldraadmachine kunnen we 3 á 4 prikkeldraden spannen en met ons krampistool schieten we de krammen in de palen.

We verzorgen in natuurgebieden het grondwerk van spitten tot zaaien.

© Markusse bv | Privacyverklaring

Over ons

Markusse BV werkt in heel Zuid-West Nederland in het agrarisch loonwerk, bosbouw, grond, weg- en waterbouw en landschapsverzorging.

Bellen

Administratie

Tel. 0113-311363

Bosbouw, loonwerk en handel

Chris Markusse

Tel. 06-53760696

Landschap, GWW en transport

Jan-Willem de Jonge

Tel. 06-53797266

Contact

Markusse BV

Linswegje 3

4444 AL 's-Heer Abtskerke

Tel. 0113-311363

Volg ons

 




