



Loonwerk

Voor akkerbouw, veehouderij en fruitteelt

Voor agrarische loonwerkzaamheden staan onze vakbekwame medewerkers voor u klaar, met veel passie voeren ze uw werkzaamheden uit.

 

Wij verrichten werkzaamheden in de akkerbouw, veehouderij en de fruitteelt. Onze trekkers en werktuigen zijn up-to-date en maken gebruik van GPS waar mogelijk. We beschikken tevens over het certificaat VKL loonwerk. Bekijk machines akkerbouw->, veehouderij-> en fruitteelt->.

Loonwerk werkzaamheden

Akkerbouw

Werkzaamheden:

• Grondbewerking

• Diepspitten

• Zaaien / poten

• Oogsten

• Persen van stro

Veehouderij

Werkzaamheden:

• Grondbewerking

• Zaaien

• Maaien

• Voederwinning

Fruitteelt

Werkzaamheden:

• Grondbewerking

• Zaaien

• Snipperen van fruitbomen

• Rooien windschermen

• Stobbenfrezen



Ons machinepark

Voor loonwerk heeft Markusse de volgende machines ter beschikking:

Akkerbouw

Akkerbouw

Grondbewerkingsmachines

Zaaien / poten

Diepspitten, ploegen en land zaaiklaar maken voor agrariërs.

Voor het zaaien en poten van akkerbouw gewassen kunt u bij ons terecht.

Akkerbouw

Oogsten

Wij verzorgen de oogst van zowel suikerbieten als graangewassen.

Veehouderij

Veehouderij

Maaimachines / schudden / harken

Maïs en graszaai machines

Voor de veehouderij verzorgen wij het zaaien van maïs en gras.

We kunnen voor u maaien, schudden en harken

Veehouderij

Gras en maïs hakselen

Met onze hakselaar kunnen we gras en maïs hakselen. Tevens beschikken we over twee opraapwagens om gras op te rapen.

Fruitteelt

Fruitteelt

Zaaien / rugvorming

Grondbewerkings machines

We kunnen uw boomgaard spitten met een roterende spitter. Daarna maken we met de rotorkopeg de boomgaard plantklaar.

Met onze zaaimachine zaaien we de rijpaden in de boomgaard. We kunnen ook rugen vormen in de rijpaden om als rijpaden te gebruiken.

Fruitteelt

Fruitteelt

Stobbenfrees

Rooien van fruitbomen en windsingels

Met onze boomknipper rooien we emmisie en windschermen voor fruitteeltbedrijven.

Met onze stobbenfrees worden de stobben van fruit en windscherm bomen verwijderd.

© Markusse bv | Privacyverklaring

Over ons

Markusse BV werkt in heel Zuid-West Nederland in het agrarisch loonwerk, bosbouw, grond, weg- en waterbouw en landschapsverzorging.

Bellen

Administratie

Tel. 0113-311363

Bosbouw, loonwerk en handel

Chris Markusse

Tel. 06-53760696

Landschap, GWW en transport

Jan-Willem de Jonge

Tel. 06-53797266

Contact

Markusse BV

Linswegje 3

4444 AL 's-Heer Abtskerke

Tel. 0113-311363

Volg ons

 




